화상상봉

홈 http://family.invil.org

Maligayang Pagdating Video Pag-uusap serbisyo sa pamamagitan ng Informatiom Village para sa mga ibat-ibang lahi ng pamilya na nandito sa Korea. Ito ay para mabigyan ng pagkakataon ang mga Filipinos dito sa Korea na makausap ang kapamilya sa Pilipinas. Sa pamamagitan ng serbisyong ito ay mas lalong mapapabuti din ang relasyon ng Pilipinas at Korea.  

Pasok ang miyembro na nasa Korea


Nakalimutan ang ID / PW

Makakagawa ng chatting-room lang kapag naglog-in ang miyembro dito sa Korea.

Para sa mga pamilya sa Pilipinas pindutin lang ang "chat-room" para makausap ang pamilya dito sa Korea. Wala nang ibang paraan para magamit ang serbisyong ito.

Pangalan ng pinag-uusapan na kuwarto ID Mga Kasali Pinagsimulan na oras Sumali
Pindutin ang 'Chat-Rooms' tapos Nakakandado kailangan ang password para makasali sa pag-uusap.